temizle
Toplam 7 yayından, Gösterilen 1 - 7
Başlık: İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye
Yazar: Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Merhaba Sivil Toplum
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Hapsetmenin Alternatifleri Konferans Kitabı 24-25 Kasım 2018
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Tayfun Koç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.