temizle
Toplam 3 yayından, Gösterilen 1 - 3
Başlık: Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu
Yazar: European Center for Constitutional and Human Rights (Anayasal Haklar ve İnsan Ha Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Üçüncü Taraf Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Amicus Curiae Görüşü: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve Zorla Kaybetmeler
Yazar: Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Osman Doğru, Hülya Dinçer
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Üçüncü Taraf Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: BM İşkenceye Karşı Komite’nin Türkiye İle İlgili 3. Periyodik Raporunu İzleme Raporu
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Üçüncü Taraf Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.