Toplam 8 yayından, Gösterilen 1 - 8
Başlık: HRW: 'Türkiye , COVID-19 Hasta Mahpusları Büyük Risk Altında Bırakıyor' - Açıklama
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW)
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’den Yeni Koronavirüs (COVID-19) ve Gebelikle İlgili Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks’ten Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere Dair Açıklama
Yazar: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: COVID-19 Salgını Bağlamında Verilerin Korunması Hakkı Üzerine Ortak Açıklama
Yazar: Avrupa Konseyi Veri Koruma Komiseri ve 108 Sayılı Sözleşme Komitesi Başkanı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Engelli Nüfusa Dönük Alınması Gereken Tedbirler
Yazar: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Barınma Hakkının Önemi
Yazar: Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Üzerine Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Kılavuzu: Gayriresmi Yerleşimlerde Yaşayanların Korunması Üzerine Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.