Toplam 25 yayından, Gösterilen 1 - 25
Başlık: Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri
Yazar: Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi
Yazar: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı
Yayın Tarihi: 1978
Başlık: Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Yerli Halklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1959
Başlık: Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
Yazar: Dünya Hekimler Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Lizbon
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
Yazar: Dünya Tabipler Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Endonezya
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1948
Başlık: Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1967
Başlık: Din Veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün Ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: Gelişme Hakkına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Gelişme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1986
Başlık: Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1984
Başlık: Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi (Bogota Bildirisi)
Yazar: Amerika Devletleri Uluslararası Konferansı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Bogota
Yayın Tarihi: 1948
Başlık: Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Geliştirilmesi ve Korunmasında Bireylerin, Grupların ve Toplumsal Kuruluşların Hakları ve Sorumlulu Devamı ...
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi)
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildirge
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1974
Başlık: Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1992
Başlık: Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bağlamında Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Kişilere Yönelik Muameleye İlişkin İlkeler Bildirisi
Yazar: Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenm Devamı ...
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin “Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair” Açıklaması
Yazar: BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Döneminde, Çocukları, Cinsel İstismar ve Suistimale Karşı Korumak Adına Önlemlerin Arttırılması Hakkındaki Lanzarote Komite Bildirisi
Yazar: Lanzarote Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair Bildirge
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Çevrim içi Paneli Sonuç Bildirgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Burak Öztürk, Ziynet Özçelik, Dinçer Demir Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.