Toplam 29 yayından, Gösterilen 1 - 29
Başlık: Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz
Yazar: Hapiste Kadın Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Hekimler için Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mahpusun Sağlık Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST);
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Tutukluluğu Azaltmak - 10 Maddelik Plan
Yazar: Penal Reform International, UK Aid
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Hapishanelerdeki Aşırı Kalabalıklaşmayı Azaltmak İçin 10 Adımlık Plan
Yazar: Penal Reform International
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuk Haklarına Yolculuk
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Anne Sütü Hayat Verir - Broşür
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşürü
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuk Adalet Sistemi Broşürü
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Önce Çocuklar Broşürü
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Kız Çocuklarının Eğitimi Broşürü
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Haydi Kızlar Okula! Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Şiddetsiz Bir Dünya Broşürü
Yazar: Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Bursa
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuk Evliliklerine Hayır Broşürü
Yazar: S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Van
Yayın Tarihi:
Başlık: 'Gelinlik Giydirildi, Çocukluk Sobelendi' Projesi Broşürü
Yazar: Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Bursa
Yayın Tarihi:
Başlık: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Broşürü
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Erkek Şiddetine Karşı Dur! Yaşamı Değiştir
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemek Elimizde! Sessiz Kalma, Suça Ortak Olma!
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun Broşürü
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Irk veya Etnik Köken Ayrımcılığı - Haklarınızı Bilin Kılavuzu
Yazar: Eşit Haklar için izleme Derneği (ESHID)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Kayıpları Unutmadık
Yazar: İnsan hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Eğitimde Eşitlik Kızlara Öncelik Broşürü
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), AÇEV, KA-DER
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Yerel Yönetimler için Lanzarote Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Konferansı Broşürü
Yazar: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Seks İşçileri için Hak İhlallerine Karşı Önemli Bilgiler Broşürü
Yazar: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar
Yazar: Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı ‘’Söz Sende’’
Yazar: Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Antiretroviral Tedavi(ART)’ye Giriş
Yazar: Simon Collins
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi
Yazar: Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Eşit Haklar için İzleme Derneği (ES Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti: Eğitimciler için Bilgilendirici Broşürü
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği; Nurgül Öztürk
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.