temizle
Toplam 33 yayından, Gösterilen 1 - 33
Başlık: Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya (Sergi Broşürü)
Yazar: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Çocuk Koruma ve Önleme Sistemleri Haritası
Yazar: Hümanist Büro
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Beni Bırakma Sergi Kataloğu
Yazar: Hapiste LGBTİ Ağı (CİSST)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi Grafiği
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Sokağa Çıkma Yasaklarında Ne Oldu? Ne Oluyor? İnfografiği
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: İşkencenin Haritalanması - Poster
Yazar: Yurttaşlık Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ulaş Karan
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Dijital Şiddetin İzlenmesi- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz AB Programı; Nurcihan Temur
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzlerken Dijital Güvenlik ve Dijital Araçlar- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz; Kenan Dursun, Arda Çetin
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Eğitim Reformu Gi Devamı ...
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Çocuklarına İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Salgınında Türkiye'deki Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeleri İzleme ve Belgeleme Çalışması (31 Mart - 2 Haziran Devamı ...
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Deri Tekstil ve Kundura İşkolunda Çalışan Mülteci İşçilerin Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu İnfografiği
Yazar: Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Haklarını İzlerken Toplumsal Cinsiyeti Hesaba Katmak
Yazar: Etkiniz AB Programı; Sinem Mısırlıoğlu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Sonrası Karar Vericileri Etkilemek
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ebru Ağduk
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini İzlemek
Yazar: Etkiniz AB Programı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzleme ve Göstergeler
Yazar: Etkiniz AB Programı; Adem Arkadaş-Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzlemenin Temel Bir Unsuru Olarak LGBTİ+ Hakları
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Köylü
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Birleşmiş Milletler Özel Prosedürleri ve Raportörlerinden Nasıl Yararlanırız?
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş-Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Mülteci Haklarını Savunmak ve Lobicilik
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ruhat Sena Akşener
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Etkili Rapor Yazımı
Yazar: Etkiniz AB Programı; İnanç Mısırlıoğlu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Engelli Haritası
Yazar: Engelliler ve Gençlik Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı
Yazar: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Haritası
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk Hakları Programı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Ev İşçileri - Al Jazeera Türk Belgesel
Yazar: Al Jazeera Turk
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması
Yazar: Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne kadar Destekliyor
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi ve Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Adalet Atlası
Yazar: Anadolu Kültür
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne Kadar Destekliyor Afişi
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi; Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eğitimi Giriş Modülü
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama Devamı ...
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I
Yazar: FİSA Çocuk Hakları Merkezi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Bilinmesi Gerekenler
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Göç Çalışmaları Uygulama v Devamı ...
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.