Toplam 80 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: İnsan Haklarına Hayır!
Yazar: Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Bianet
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Türkiye'deki Sığınmacılara Ümit Veriyor mu?
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler
Yazar: Durmuş Tezcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye’de İltica Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Yazar: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Danimarka
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Teori ve Pratikte Tazminat
Yazar: International Center for Transnational Justice; Lisa Magarrell, Ruben Carranza, Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş
Yazar: William A. Schabas
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cambridge Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: “Kaçak Göçmen” Dedik “İnsan” Çıktılar
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Sonrasında Türkiye Tarihi Yol Ayrımında
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar: Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Bir İnsan Hakkı Olarak İltica
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: "Hepimiz Aynı Kayıktayız"
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: "Özbek Mülteciler" Olayı
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
Yazar: Ahmet Hamdi Topal
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Mevzuat Dergisi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: AİHS'nin 10.Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade - Güneydoğu Davalarından Örnekler
Yazar: Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Yazar: Bertil Emrah Öder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi
Yazar: Dilan Mızrak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Yazar: Elif Küzeci
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü
Yazar: Cavidan Soykan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik
Yazar: Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Pa Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Mahmur'dan Dönüş
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Nefret Suçları Hakkında Dikkat Kesilmek Niçin Önemli?
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Umuda Doğru Ölümcül Yolculuk
Yazar: Taner Kılıç
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: mülteci.net
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik
Yazar: Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayın Tarihi:
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Yazar: Gülşah Bostancı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Türkiye: İfade Özgürlüğü Üzerinde Süregelen Kısıtlamalar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na Mektup
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BMMYK ve AB'nin Genişlemesi
Yazar: Europe Refugees
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Kent Mekanında İktidarın Yeniden Üretimi İki ‘Güvenlik’ Mekanı: Kapalı Yerleşimler ve F Tipi Hapishaneler
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Can Metin Şenyurt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IV: Düzgün Yargı Çerçevesinde ‘Mahkeme’ Kavramı
Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VI: AİHS’nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından Örnekler
Yazar: Ozan Değer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VII: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ?
Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi)
Yazar: Nimet Özge Kaya
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IX: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve Yaşam Hakkı İhlallerinde İhlalin Niteliği
Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - X: Genel Ahlak ve İfade Özgürlüğü
Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XI: Avrupa İnsan Hakları Sisteminde Bürokrasi Krizi: Tamam Ya Da Devam
Yazar: Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XII: İnternet, Demokrasi ve Türkiye
Yazar: Berna Ergün
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XIII: Köprüden Önce Son Çıkış: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın Eleştirel Değerlendirmesi
Yazar: Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XV: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Başvurudan Sonra Ortaya Çıkan İç Hukuk Yolunun Tüketilmesi Sorunu
Yazar: Mehmet Yalçın
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XVI: Bir ‘Kurucu Öteki Olarak’: Türkiye’de Gayrimüslimler
Yazar: Elçin Aktoprak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VXII: Barış için Akademisyenler – Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş
Yazar: Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: LGTBQ Hakları İçin Üniversitelerde LBGTQ Merkezleri
Yazar: Sultan Şahin
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Çekiçlerin Yarenliği
Yazar: Sara Ahmed
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Hakikat Hakkı ve Hakikat Komisyonları
Yazar: Natalija Kukoska, Yüksek Lisans
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cyril ve Methodius Üniversitesi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Geçmişle Yüzleşme: Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti, Süregiden Savaş ve Kürt Sorunu
Yazar: Yeliz Budak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Zorla Kaybetmelerin Telafisi
Yazar: Sarah Fulton
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Journal of International Criminal Justice
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Tanıklık ve Tanıklık Analizinin İnsan Hakları Savunusu ve Araştırmasındaki Rolü
Yazar: Ian Patel
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Hakikat Hakkının Gelişimine Latin Amerika Yerel Mahkemelerinin Etkisi
Yazar: Paula Sofia Cuellar
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Minnesota
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Hayaletler de Ölür: ‘Hakikat Hakkı’ yoluyla Kaybetmelere Karşı Durmak ve Arjantin’deki Hakikat Yargılamaları (Juicios por la Verdad)
Yazar: Sévane Garibian
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Cenevre ve Neuchâtel Üniversiteleri
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Zorla Kaybetmelerin Cezasız Kalmasına Karşı Bölgesel Bir Model Yoluyla Mücadele
Yazar: Cristina Genovese ve Prof. H. van der Wilt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Amsterdam
Yayın Tarihi: 2014


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.