Toplam 23 yayından, Gösterilen 1 - 23
Başlık: 10. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi
Yazar: Konferans Katılımcıları
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: 12. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı
Yazar: Konferans Katılımcıları
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Barosu & Gündem Çocuk Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin Türkiye 6. Periyodik Raporuna İlişkin Nihai Yorumları (12-30 Temmuz 2010)
Yazar: BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Birleşmiş Milletler Cedaw Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Altıncı Periyodik Türkiye Raporu
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Devamı ...
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye'de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci - Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu
Yazar: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC), Edirne Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: İşkenceye Karşı Komite Türkiye Sonuç Gözlem Raporu 2010
Yazar: BM İşkenceye Karşı Komite
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye’nin Başlangıç Raporuna İlişkin Olarak İnsan Hakları Komitesi’nin 106. Oturumunda Kabul Edilen Sonuç Gözlemleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması, Cezasızlık: Bağımsız Uzman Cezasızlık ile Mücadeleyle İlgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu
Yazar: Diane Orentlicher, Bağımsız uzman
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti
Yazar: Gabriela Knaul, Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda Özel Raportörün Raporu
Yazar: Christof Heyns, Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportö Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu İkinci Türkiye Raporu
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu (Dördüncü İzleme Dönemi)
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI Ülke İncelemeleri Yöntemi Türkiye Raporu
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Üçüncü Türkiye Raporu
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu (Beşinci İzleme Dönemi)
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye’ye Sorulan Sorular: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi 10. Ön Oturumu
Yazar: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum)
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 60. Oturum Sonuç Gözlemleri
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: BM Engelli Hakları Komitesi Nihai Raporu 2019
Yazar: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2019


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.