Toplam 31 yayından, Gösterilen 1 - 31
Başlık: Hapiste Sağlık Politika Belgesi
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Ayşe İdil AYBARS, Fatma Umut BEŞPINAR
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Viral Yalanlar: Yanlış Bilgi ve Koronavirüs
Yazar: Article19
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuk İşçiliğine Genel Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Politika Analizi ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Daha Güçlü İlköğretim Kurumlarına Doğru Politika Analizi ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İlköğretimde Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması Politika Analizi ve Öneriler
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve RTI International
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Sürecine İlişkin Politika Notu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi (ERG); Aytuğ Şaşmaz, Batuhan Aydagül, Işık Tüzün, İrem A Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Mülteci Hakları Koordinasyonu Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi
Yazar: Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Seks İşçiliği, İnsan Hakları ve Hukuk Üzerine Mutabakat Metni
Yazar: Küresel Seks İşçiliği Projeleri Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı Politika Notu Biz Varız Yaşadığımız Yerin Yarısıyız Bilgi Notu
Yazar: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: tech4refugeewoman Politika Belgesi
Yazar: İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği; Mirvat Halabi, Aylin Karakaş, Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Denge ve Denetleme Ağı Ofisi Sıfır Atık Politikası
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İfade Özgürlüğünü Sınırlayan Hakaret Suçu, Ceza Kanunundan Çıkmalı
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Makul gerekçeden yoksun ve orantısız tutukluluklar, yargıya güveni zedeliyor: Tutukluluğun Cezaya Dönüşmemesi İçin Somut Öneriler
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Yargıya Güven Azalıyor, Vatandaşların Adaletsizlik Algısı Pekişiyor: Yargıya Güvenin Yeniden Tesis Edilmesi İçin Somut Öneriler
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: OHAL sonrası i̇dareye yeni yetkiler veren yasa teklifine dair: TERÖRLE MÜCADELE, DENGE DENETLEME VE TOPLUMSAL RIZA KORUNARAK YÜRÜTÜLMELİ
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Bir Arada Yazacağımız Anayasa Demokrasimizin Garantisidir
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Denge ve Denetleme için Bağımsız ve Tarafsız Yargı
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Örgütlülüğün Önündeki Engeller Kaldırılsın!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İş Kazaları Önlenebilir Mi?
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İç Güvenlik Paketinde Bizlerin De Sözü Olsun!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İnternet Kanunu 55 Milyon İnsanın Hayatını Birebir Etkileyecek!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Uzun Tutukluluk Sürelerinin Kısalması İçin Yargı Reformu Şart!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Twitter Yasağı Demokratik Toplum Düzeninden Ciddi Bir Geri Adımdır!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Halkın Seçeceği İlk Cumhurbaşkanının Kişisel Bağışlarla Yürüteceği Seçim Kampanyasında Şeffaf Olmasını İstiyoruz!
Yazar: Denge ve Denetleme Ağı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar Hakkında Öğretime İlişkin Toledo Kılavuz İlkeleri
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çocuk Güvenliği Politika ve Prosedür Belgesi
Yazar: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.