temizle
Toplam 8 yayından, Gösterilen 1 - 8
Başlık: Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Startejik Plan 2008-2012
Yazar: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Strateji Koordinasyon Belgesi
Yazar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yük Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları 2014-2019
Yazar: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yük Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi - Yönetici Özeti
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023
Yazar: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.