temizle
Toplam 8 yayından, Gösterilen 1 - 8
Başlık: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Yazar: Bakanlar Kurulu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
Yazar: T. C. İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Türkiye'ye İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Devamı ...
Yazar: Bakanlar Kurulu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1994
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulama Yönergesi: Adil Karşılık (Hakkaniyet Uygun Tatmin) Talepleri
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Giderim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: Ceza Yargılamalarında Tercüme ve Çeviri Hakkına İlişkin Avrupa Birliği Dİrektifi
Yazar: Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2010


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.