Yayin Adaletin Kıyısında: 'Zorunlu' Göç Sonrasında Devlet ve Kürtler

102
Adaletin Kıyısında: 'Zorunlu' Göç Sonrasında Devlet ve Kürtler
TESEV, Mesut Yeğen, Dilek Kurban
Raporlar
İstanbul
2012
Adaletin Kıyısında:‘Zorunlu’ Göç Sonrasında Devlet ve Kürtler, 5233 sayılı Tazminat Yasası’nın bir Değerlendirmesi-Van Örneği raporu bu yasaya uygun olarak yapılan uygulamanın Van özelinde nerelerde, nasıl ve niçin aksadığını gözler önüne seriyor. Böylece devletin bu sınavdaki performansının, bundan sonra izlenecek yolda öğretici bir emsal olmasını sağlıyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Giderim Hakkı
Zorla Yerinden Edilenler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.