Yayin AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

104
AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Monica Carss-Frisk
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2001
Mülkiyet hakkını teminat altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 4).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Mülkiyetin Korunması Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.