Yayin AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap

105
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap
Douwe Korff
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2006
Yaşam hakkını teminat altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. Maddesi'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 8).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.