Yayin AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

106
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Aisling Reidy
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2002
İşkence yasağını teminat altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3 No'lu Maddesi'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 6).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.