Yayin Kent Ve Ekoloji Araştırmaları İçin İnternetten Kamusal Veriye Ulaşma Rehberi

1061
Kent Ve Ekoloji Araştırmaları İçin İnternetten Kamusal Veriye Ulaşma Rehberi
Ekoloji Kolektifi Derneği; Elif İnce
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2019
Bu rehber, internet üzerinden yaşadığı yerle ilgili bilgiye erişmek isteyen yurttaşların ve ekoloji, kent gibi konulara merak duyan ve araştırma yapan, yapmak isteyen herkesin işini kolaylaştırmak için hazırlandı.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.