Yayin Urgenda İklim Değişikliği Davası

1062
Urgenda İklim Değişikliği Davası
Ekoloji Kolektifi Derneği; Axel Gosseries, Serde Atalay, Refia Kadayıfçı
Raporlar
Ankara
2019
Bu yayın vasıtasıyla ise sizlere, iklim mücadelesinin hukuki boyutu bakımından çok büyük önem taşıyan bu kararın Serde Atalay tarafından yapılan gayri resmi Türkçe çevirisini sunuyoruz. Çevre hukuku ve çevre mücadelesiyle bağlantısı içerisinde insan hakları hukuku tartışmaları bakımından dönüm noktası niteliğinde olabilecek bu kararın Türkçeye çevrilerek mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayılmasını sağlamak, Ekoloji Kolektifi olarak çevre mücadelesinde hukuki veri üretimi misyonumuzun doğurduğu bir nevi gerekliliktir. Zira bu karar, içerdiği geniş kapsamlı olgusal temel ve hukuki muhakeme ile Türk hukuku bakımından çevre mücadelesine farklı bir perspektiften yaklaşılmasını sağlayacak potansiyelde olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Türk hukukunun sunduğu imkânlar ile kararda ele alınan (bir kısmı Hollanda hukukuna özgü) hukuki mekanizmalar, kavramlar ve yorumlar karşılaştırmalı olarak incelenirse, Urgenda istinaf kararının Türkiye’de çevre mücadelesine dâhil paydaşlar bakımından yeni pencereler ve tartışma zeminleri oluşturması kaçınılmazdır. Bu vesileyle, kararın Türkçe çevirisinin yanı sıra, verilen bu kararın içeriğinin ve hangi önemli noktaları barındırdığının açıklamasını içeren, Axel Gosseries ve Refia Kadayıfçı Kaya tarafından kaleme alınan özlü bir makaleye de bu yayında yer verdik.
Mahkemeler, Davalar
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.