Yayin Dünyada Çevresel Anayasalcılık

1063
Dünyada Çevresel Anayasalcılık
Ekoloji Kolektifi Derneği'nin James R. May & Erın Daly çevirisi
Kitap
Ankara
2018
Bu kitap, çevresel anayasalcılığın tüm dünyada ulusal ve ulusal-altı düzeyde evrimini, mevcut durumunu ve geleceğini mercek altına almaktadır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.