Yayin Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Rehberi Ve Aarhus Sözleşmesi

1064
Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Rehberi Ve Aarhus Sözleşmesi
Ekoloji Kolektifi derneği yazını ve çevirisi
Kitap
Ankara
2018
Kitabımızın ilk iki bölümünde, soru-cevap yöntemi ile sözleşme hükümleri ve daha sonra da Türkiye’deki mevcut mevzuat ele alınmaktadır. Son bölümde de Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yoluyla yaptığı incelemelerde çevresel bilgiye erişim ve katılım hakkına dayanarak verdiği yakın tarihli kararlar yer almaktadır
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.