Yayin AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

107
AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Monica Macovei
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2002
Kişinin özgürlük ve güvenlik hakkını teminat altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. Maddesi'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 5).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.