Yayin AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

108
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Nuala Mole & Catharina Harby
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2001
Adil yargılanma hakkını teminat altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 3).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.