Yayin Tematik Bilgi Notu: Engelli Bireyler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

1084
Tematik Bilgi Notu: Engelli Bireyler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
2016
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tematik Bilgi Notu: Engelli Bireyler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.