Yayin Tematik Bilgi Notu: Gazetecilik Kaynaklarının Korunması

1116
Tematik Bilgi Notu: Gazetecilik Kaynaklarının Korunması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
2016
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tematik Bilgi Notu: Gazetecilik Kaynaklarının Korunması
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Gazeteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.