Yayin AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler (AİHS Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap)

112
AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler (AİHS Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap)
Jean-François Akandji-Kombe
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2007
AİHS kapsamında pozitif yükümlülükleri açıklayan, Avrupa Konseyi desteğiyle hazırlanan Kılavuz (İnsan Hakları El Kitapları no. 7).
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.