Yayin Tematik Bilgi Notu: Romanlar ve Göçerler

1124
Tematik Bilgi Notu: Romanlar ve Göçerler
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
2015
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tematik Bilgi Notu: Romanlar ve Göçerler
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.