Yayin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Ziyaret Raporu

113
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Ziyaret Raporu
Thomas Hammerberg
Yerinde Gözlem Raporu
Avrupa Konseyi
2009
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Türkiye Ziyaret Raporu
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.