Yayin Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011

115
Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011
UNICEF
Raporlar
Ankara
2011
Türkiye’deki çocukların esenlik durumunu ortaya koymak, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de tanınan haklardan ne ölçüde yararlanabildiklerini analiz etmek ve gelecekte çocukların esenliğini artıracak politika ve uygulamaların belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında UNICEF tarafından hazırlanan rapor.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.