Yayin Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak-Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller

117
Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak-Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Raporlar
New York
2008
Bu raporda İnsan Hakları İzleme Örgütü, polis şiddeti iddialarını incelemekte, özellikle de ihlal soruşturmaları önündeki engeller ve bundan kaynaklanan cezasızlık sorununa odaklanmaktadır. Raporda polisin ölümle de sonuçlanan ateşli silah kullanımı, kötü muamele ve aşırı gücün de kullanıldığı kitle kontrolü uygulamaları ve kimlik kontrolleri sırasında ya da sonrasında kötü muamele yapması gibi çeşitli alanlarda polisin sürdürdüğü polis şiddetiyle ilgili kanıtlar ortaya konmaktadır. Bazı vakalarda gözaltında işkence veya kötü muamele olayları da yer alsa da, bu raporun ele aldığı temel konu bu değildir. Raporda ayrıca suç duyurusunda bulunanlar aleyhine karşı dava açılma meselesi de incelenmektedir.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.