Yayin AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı

119
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı
İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), Uğur Erdal & Hasan Bakırcı
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2006
Bu Uygulama El Kitabının amacı Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), avukatların, hukukçuların ve bizzat işkence mağdurlarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinin ihlali ile ilgili konularda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde dava açıp etkili bir şekilde takip etme stratejileri geliştirmelerini destekleyip, yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Bu şekilde OMCT, ilgili maddi ve usul alanlarının kapsamlı olarak ele alınması kadar açıklık ve ulaşılabilirlik için de mücadele etmektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.