Yayin Alıkonulma Yerlerine Ulusal Seviyede Ziyaretler: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Seçmeli Protokol Işığında Tavsiyeleri

120
Alıkonulma Yerlerine Ulusal Seviyede Ziyaretler: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Seçmeli Protokol Işığında Tavsiyeleri
İşkenceyi Önleme Derneği (APT)
Genel Görüş
Cenevre
Alıkonulma yerlerine düzenlenen önleyici ziyaretler işkenceyi önlemenin en etkili yollarından birini teşkil eder. Bu makalenin amacı, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin tavsiyelerini Seçmeli Protokol ışığında değerlendirmek olup, diğer bir amaç ise, İÖK’ün tavsiyelerini oluştururken Seçmeli Protokol’ü dikkate alıp almadığına bakmaktır.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.