Yayin Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?

121
Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?
Bağımsız Türkiye Komisyonu
Raporlar
Brüksel
2004
AB-Türkiye bütünleșme sürecine gönül vermiș ve daha önce önemli kamu görevlerinde bulunmuș bir grup Avrupalı, Mart 2004’te Bağımsız Türkiye Komisyonu’nu kurdular. Amaçları, Türkiye’nin olası üyeliğiyle ilișkili temel zorlukları ve fırsatları incelemekti. Komisyon üyeleri yoğun tartıșmalar yapmak için düzenli olarak bir araya geldiler, Türkiye’yi ziyaret ettiler ve farklı uzmanlık açılarından durumu incelediler. Avrupa kurumları ile yakın temasta oldular. Bağımsız Komisyon’un çalıșma programına, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili bir sonraki İlerleme Raporu için gözden geçirmekte olduğu konular dahil edilmedi. Bu raporda, Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun bulguları sunulmaktadır. Burada yer alan görüșler, Komisyon üyelerinin kișisel görüșleridir.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.