Yayin Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık

122
Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Raporlar
İstanbul
2012
Bu özet belge, din veya inanç temelinde ayrımcılığın nasıl Avrupa’da yaşayan Müslümanları etkileyebileceği üzerine genel bir bakış sunuyor. Bu özet, Tercihler ve Önyargılar: Avrupa’da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık (İndeks: EUR 01/001/2012) raporuna dayandırılmaktadır. Özellikle, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya ve İsviçre’de saha araştırması yapılmıştır.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.