Yayin Belediyeler için Sürdürülebilir Hareketlilik Rehberi

123
Belediyeler için Sürdürülebilir Hareketlilik Rehberi
Macar Genç Yeşiller
El Kitabı/Kılavuz
Budapeşte
2006
Bu küçük kitapçık, kasaba ve şehirlerin daha sürdürülebilir ve daha eğlenceli yaşam alanları haline gelmeleri için gereken tüm ana konuların bir özetini sunar. Kitapçık dahilinde ulaşım konularından şehir planlaması ve altyapıya, hayatın temposundan ekonomik canlılığa dek tüm ana konuların ele alınması için çaba gösterildi.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.