Yayin Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz

124
Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz
Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (Child Rights Information Network-CRIN), Patrick Geary
El Kitabı/Kılavuz
Londra
2008
Bu kılavuz, çocuk hakları adına çalışmalar yapanların stratejik davanın ne olduğunu kavramalarına ve etkili bir tanıtım-savunu çalışmasında bir seçenek olarak mahkeme önünde hukuku kullanma konusunu dikkate almalarına yardım amacıyla hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.