Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Rapor No 5 -

1266
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Rapor No 5 -
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Hülya Üçpınar
Raporlar
Ankara
2013
Bir çok Avrupa Konseyi üyesi ülkede olduğu gibi Türkiye'de de AİHM kararlarının uygulanmaması, geç uygulanması veya eksik uygulanması yaygın bir sorundur. Halbuki AİHM kararlarının, ülkedeki insan hakları standartlarını yükseltmesi sadece ilgili davada mağduriyetin giderilmesi ile değil ve fakat davada saptanan ihlali giderecek, tekrarının önüne geçecek genel önlemlerin alınmasına bağlıdır. Her ne kadar genel önlemleri almak hükümetlerin ödeviyse de, sivil toplumun aktif bir şekilde sürece katılmaması ya ihlallerin daha geç sonlandırılmasına ya da hiç sonlandırılmamasına yol açmaktadır. İnsan Hakları Ortak Platformunu oluşturan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü öncelikli olarak Türkiye'deki bu önemli boşluğu doldurmayı amaçlamış ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını izlemeye ve raporlamaya yönelik bu çalışmayı başlatmıştır. Bu raporlardan beşincisini Erçep/Türkiye kararı oluşturmaktadır. Vicdani retle ilgili Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 1999 yılından bu yana başvurular yapılmaktadır. İlgili ilk karar, Mahkeme'nin içtihat değişikliği öncesindeki dönemde, 24 Ocak 2006 tarihinde verilmiş olan Ülke/Türkiye kararıdır. Mahkeme, konuyu Sözleşme'nin 3. maddesi altında değerlendirerek ihlal kararı vermiştir. Türkiye'den yapılmış olan vicdani ret başvurularına ilişkin 2011 yılına kadar herhangi bir karar çıkmamış ise de içtihadı değiştiren Bayatyan kararından hemen sonra 22 Kasım 2011 tarihinde Erçep/Türkiye, 17 Ocak 2012 tarihinde Demirtaş/Türkiye, 12 Haziran 2012 tarihinde Savda/Türkiye ve 17 Temmuz 2012 tarihinde de Tarhan/Türkiye olmak üzere dört farklı davada Sözleşme'nin 9. maddesinin ihlal edildiğini saptayan kararlar verilmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
İnsan Hakları Savunucuları
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.