Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2014/2 - Ataman Grubu Kararlarının Uygulanması

1268
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2014/2 - Ataman Grubu Kararlarının Uygulanması
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Başak Çalı
Raporlar
Ankara
2014
Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Hakkı Ataman Grubu davaları AİHS’in 11., 3. ve 13. maddelerinin ihlalleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleşen toplantı ve gösterilere ilişkin olarak açılmıştır. Bu iller arasında İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bolu, İzmir ve Malatya’yı sayabiliriz. Ataman Grubu davalarına konu olan toplantı ve gösterilerin içerikleri de çeşitlidir. F-tipi cezaevi koşulları protestolarından NATO Zirvesi protestosuna, ABD’nin Irak’ı işgalinden, İşçi Bayramı mitinglerine, Yüksek Öğretim ve Sosyal Güvenlik yasalarında yapılan değişikliklerin protesto edilmesine kadar zengin bir yelpazede verilen toplumsal ve siyasal tepkiler Ataman Grubu kararlarına konu olmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.