Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/3 - Zorla Kaybetme: Meryem Çelik ve Diğerleri Davası

1271
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/3 - Zorla Kaybetme: Meryem Çelik ve Diğerleri Davası
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak, Levent Kanat, Feray Salman
Raporlar
Ankara
2015
Meryem Çelik ve Diğerleri Davası, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Ormancık mezrasında 1994 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybolan 13 kişinin yakınları tarafından "etkisiz soruşturma" gerekçesiyle 10 Eylül 2002 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştır. AİHM, 16 Nisan 2013 tarihinde AİHS'in yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesinin (esas ve usul açısından), işkence yasağını düzenleyen 3. maddesinin, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu dava, güvenlik güçlerinin fiilleri ve bu fiillerin cezasız kalması ile ilgili olarak Erdoğan ve Diğerleri grubu davaları arasında gruplandırılarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından nitelikli izleme usulüne göre takip edilmektedir. Anılan dönemde gerçekleşen zorla kaybettirme olayları açısından örnek bir vaka niteliğinde olan Meryem Çelik ve Diğerleri AİHM’in açık bulgularına rağmen cezasızlıkla sonuçlanmak üzeredir. Davaya ilişkin yaptığımız genel saptamaların bir çok ağır insan hakları ihlalinde tekrar ettiği raporda görülecektir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.