Yayin Evrensel Periyodik İzleme: İnsan Hakları Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

1272
Evrensel Periyodik İzleme: İnsan Hakları Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kitap
Ankara
Bu belge, 2006 yılında oluşturulan BM İnsan Hakları Konseyi’nin BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla oluşturduğu Evrensel Periyodik İnceleme adı verilen izleme mekanizmasına Türkiye açısından etkili sonuçlar yaratmasınıgüçlendirmek için sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ilgilidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.