Yayin Bilgi Notu: Medya ve İfade Özgürlüğü

1275
Bilgi Notu: Medya ve İfade Özgürlüğü
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Raporlar
Ankara
2018
Medya ve İfade Özgürlüğü konusunda verilen tavsiyeler Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması tarafından 2015 yılında medya ve ifade özgürlüğü alanında verilen tavsiye sayısı 37 olmuştur. Türkiye bu tavsiyelerin 15’ini kayıt altına almış, 22’sini kabul etmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde zaten vahim olan ifade özgürlüğü tablosu, Olağanüstü Hal’in ilan edilmesinden sonraki dönemde özellikle basın özgürlüğünün tamamen kalktığı bir duruma dönüşmüştür. Görüşlerini gazetede, medyada, sosyal medyada açıklayan çok sayıda kişi ise bu nedenle terör örgütleriyle ilişkilendirilmektedir. Doğal olarak işi görüş açıklamak, değerlendirme yapmak olan yazarlar, akademisyenler ve insan hakları savunucuları bu dalgadan en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve iki yıl süren OHAL döneminde hükümet, uluslararası sözleşmelerden doğan bazı yükümlülüklerinde kısıtlamaya gitti. BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. Maddesi de bu kısıtlamalar arasında yer aldı1. Olağanüstü Hal döneminde yapılan ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandumla kabul edilen Anayasa Değişikliklerinde, EPİ tavsiyelerine de konu olan 26. Maddede herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İfade Özgürlüğü
Gazeteciler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.