Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İstanbul Protokolü

1282
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İstanbul Protokolü
Türkiye İnsan Hakları Vakfı; Ümit Biçer
Kitap
Ankara
2017
İstanbul Protokolünün tıbbi kanıt ve belgelemedeki etkisini belirlemek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2012-2016 yılları arasında Türkiye hakkında 3. Madde ihlallerini değerlendirdiği kararların “tıbbi kanıt ve belgeleme” ekseninde incelendiği bu çalışmada hukuk/sağlık çalışanlarına katkı sağlamak “adalet, hakikat ve onarım süreçlerinde bu kılavuzun kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenirken, işkencenin varlığı ve sürmesinde önemli etkenlerden biri olan cezasızlık sorunu da vurgulanmaktadır.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.