Yayin HRW: 'Türkiye , COVID-19 Hasta Mahpusları Büyük Risk Altında Bırakıyor' - Açıklama

1283
HRW: 'Türkiye , COVID-19 Hasta Mahpusları Büyük Risk Altında Bırakıyor' - Açıklama
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW)
Basın Açıklaması
New York
2020
"İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açıklamada, altta yatan sağlık sorunları nedeniyle KOVİD-19 karşısında ölümcül risk altında bulunan yüzlerce mahpustan bazılarına ilişkin vakaları incelediğini; söz konusu incelemenin Türkiye’deki yetkililerin yeni geliştirdikleri erken şartlı tahliye veya ev hapsi planlarına, ölümcül risk altında bulunan mahpusların terörle mücadele yasası kapsamındaki suçlardan hüküm giymiş olsalar dahi dahil edilmelerinin neden gerekli olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti." Bu açıklama Korona virüs süreciyle ilgili olarak yaygınlaştırılmıştır.
Yazı
Basın Açıklaması/Açık Mektup
Uluslararası
Sağlık Hakkı
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.