Yayin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’den Yeni Koronavirüs (COVID-19) ve Gebelikle İlgili Açıklama

1287
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’den Yeni Koronavirüs (COVID-19) ve Gebelikle İlgili Açıklama
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Basın Açıklaması
Birleşmiş Milletler
2020
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı salgınlar sırasında önemli bir halk sağlığı konusudur ve gebelik ve doğumların güvenli gerçekleşmesi, iyi işleyen sağlık sistemlerinin olmasına ve enfeksiyonla ilgili önlemlere katı düzeyde uyulmasına bağlıdır. COVID-19 salgını gebe kadınlar arasında özel kaygılara yol açabileceğinden, UNFPA bu gruba ait risklerle ilgili olarak sınırlı düzeyde kanıtın yanı sıra önerilen önleyici tedbirler ve destekleyici tedavilerin bir sentezini paylaşmak istemektedir
Yazı
Basın Açıklaması/Açık Mektup
Uluslararası
Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.