Yayin Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu

1292
Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu
European Center for Constitutional and Human Rights (Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırma Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Üçüncü Taraf Raporu
İstanbul
2016
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, daha önce Anayasa Mahkemesinin dikkatine amicus curiae sıfatıyla sunmuş olduğu hukuki görüşü “ Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu” adıyla yayımladı. Hatırlanacağı üzere Hasan Gülünay’ın 1992 yılında zorla kaybedilmesi ile ilgili Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi (European Center for Constitutional and Human Rights) ve İnsan Hakları Ortak Platformu bileşenlerinden İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin ortak imzaları ile 12 Aralık 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) görüş sunulmuş, mahkeme de metni değerlendirmek üzere kabul etmişti. AYM 8 Nisan 2013’te görmeye başladığı dosya hakkındaki kararını 21 Nisan 2016 tarihinde açıklamıştı.
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Zorla Kaybedilme
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.