Yayin Amicus Curiae Görüşü: Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

1293
Amicus Curiae Görüşü: Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Başak Çalı
Bilgi Notu
İstanbul
2017
30 Mart Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) amicus curiae sıfatıyla iki yeni hukuki görüş sunduk. Görüşler, zorla kaybetmelerle ilgili AYM’de karar bekleyen dosyalarda mahkeme’nin gözetmesi için öne sürdüğümüz hukuki değerlendirmeleri içeriyor. Bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla AYM’ye zorla kaybedilen 19 kişi ile igili bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 6’sı hakkında mahkeme karar verdi, 13 başvuru ile ilgili ise karar bekleniyor. Başak Çalı tarafından hazırlanan bu ilk görüş ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda iç hukukta düzenlenen zamanaşımı kurallarının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin uluslararası ve karşılaştırmalı insan hakları hukukundaki ortaklaşan yaklaşımları Mahkeme’nin dikkatine sunuyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Zorla Kaybedilme
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.