Yayin Amicus Curiae Görüşü: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve Zorla Kaybetmeler

1294
Amicus Curiae Görüşü: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve Zorla Kaybetmeler
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Osman Doğru, Hülya Dinçer
Üçüncü Taraf Raporu
İstanbul
2017
30 Mart 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) amicus curiae sıfatıyla iki yeni hukuki görüş sunduk. Görüşler, zorla kaybetmelerle ilgili AYM’de karar bekleyen dosyalarda mahkeme’nin gözetmesi için öne sürdüğümüz hukuki değerlendirmeleri içeriyor. Bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla AYM’ye zorla kaybedilen 19 kişi ile igili bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 6’sı hakkında mahkeme karar verdi, 13 başvuru ile ilgili ise karar bekleniyor. Bunlardan Osman Doğru ve Hülya Dinçer tarafından hazırlanan görüş, ağır insan hakları ihlallerinden biri olan zorla kaybetmeye odaklanarak bu eylemin devamlılık arz eden özgün niteliği karşısında zamanaşımı kurallarının nasıl uygulanması gerektiğini Mahkeme’ye aktarıyor. Hakikat hakkının önemine de vurgu yapan her iki görüş zamanaşımı kurallarının ihlallere ilişkin hakikatin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde yorumlanmaması ve uygulanmaması gerektiğini savunuyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Zorla Kaybedilme
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.