Yayin Zorla Kaybetme ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar Uygulayıcı Rehberi

1297
Zorla Kaybetme ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar Uygulayıcı Rehberi
International Commission of Jurists (Uluslararası Hukukçular Komisyonu)
El Kitabı/Kılavuz
İsviçre
2017
Bu yayına ilgili bağlantıyı tıklayarak erişebilirsiniz. Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nca (ICJ) hazırlanan Uygulayıcı Rehberler serisinin 9.’su olan “Zorla Kaybetmeler ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar”, Hafıza Merkezi’nin Şırnak Barosu işbirliği ile yürüttüğü “Genç İnsan Hakları Savunucularının Cezasızlıkla Mücadele İçin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında yayımlandı. ICJ’in 2015 yılında İspanyolca yayımladığı rehber, devletin zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz suçlarını etkili bir şekilde soruşturma, kovuşturma ve failleri orantılı bir cezaya çarptırma yükümlülüğünü hem uluslararası içtihat ve doktrin hem de diğer ülkelerin ulusal içtihatlarından örneklerle hatırlatarak açıklıyor ve bu süreçlerde adli bilimlerin oynadığı rolün önemine odaklanıyor. Bu rehberin, zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz suçlarında cezasızlığı sona erdirmek ve bu suçların tekrarını önlemek için mücadele veren tüm hukukçular ve bu alanda çalışan akademisyen ve araştırmacılar için başvuru kaynağı olmasını diliyoruz.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Cezasızlık
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.