Yayin Çatışma Kayıplarını Belgeleme Standartları

1299
Çatışma Kayıplarını Belgeleme Standartları
Every Casualty Worldwide
El Kitabı/Kılavuz
Londra
2016
Londra merkezli Every Casualty Worldwide tarafından hazırlanan Çatışma Kayıplarını Belgeleme Standartları kitapçığını, bu alanda Türkçe kaynak eksikliğinin farkında olarak ve insan hakları alanında çalışan kurumlara faydalı olacağını düşünerek Türkçeye çevirdik.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.