Yayin BM İşkenceye Karşı Komite’nin Türkiye İle İlgili 3. Periyodik Raporunu İzleme Raporu

1303
BM İşkenceye Karşı Komite’nin Türkiye İle İlgili 3. Periyodik Raporunu İzleme Raporu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Üçüncü Taraf Raporu
Ankara
2012
Elinizdeki takip raporu uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapora kadar geçen süreyi şu şekilde özetlemek mümkündür: İşkenceye Karşı Komite, Türkiye ile ilgili ikinci periyodik raporunu 2003 tarihinde hazırlamış ve bir sonraki periyodik rapor süreci için de 2010 yılını öngörmüştü. Üçüncü periyodik raporun görüşmeleri ise 2-3 Kasım 2010 tarihinde Cenevre’de gerçekleşti. Hükümetin sunmuş olduğu rapor üzerine TİHV olarak ilk kez biz de 99 sayfalık, kapsamlı bir tür “gölge rapor” hazırlayıp İşkenceye Karşı Komite’ye ilettik. Aynı zamanda yine TİHV olarak Cenevre’deki görüşmelere aktif olarak katıldık. BM İşkenceye Karşı Komite de Türkiye ile ilgili üçüncü raporunu 19 Kasım 2010 tarihinde yayınladı. Ekte de göreceğiniz gibi TİHV’in hazırladığı rapora önemli ölçüde hürmet eden bir rapor ortaya çıktı. Üçüncü periyodik raporun ardından takvime göre 4 başlık altında ve bir yıllık bir izleme dönemi oluşmuştu. Söz konusu dönemin sona ermesinin ardından Türkiye Hükümeti 5 Mart 2012’de 4 başlığa ilişkin yeni raporunu gönderdi. Bu nedenle Türkiye’nin yeni raporuna hazırladığımız elinizde bulunan takip raporunu 2012 yılının Ekim ayında ilgili merciilere ilettik.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.