Yayin TİHV’in, BM İşkenceye Karşı Komite’ye sunduğu Görüş ve Önerileri

1304
TİHV’in, BM İşkenceye Karşı Komite’ye sunduğu Görüş ve Önerileri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Gölge Rapor
Ankara
2011
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite (Committee Against Torture) (CAT) İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezalara Karşı Sözleşme’nin taraf devletler tarafından uygulanmasını izlemekle görevli bağımsız uzmanlardan oluşan bir BM organıdır. Tüm taraf devletler komiteye sözleşmede tanımlanan hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlar sunmakla yükümlüdür. Komite her raporu değerlendirir ve taraf devlete kaygılarını ve tavsiyelerini “sonuç gözlemleri” biçiminde iletir. İşkenceye Karşı Komite’nin, Türkiye’nin İkinci Dönemsel Raporu’nun üzerine hazırladığı 27 Mayıs 2003 tarihli Sonuç Gözlemleri’nde de belirttiği gibi, Türkiye Üçüncü Dönemsel Raporu’nu 31 Ağustos 2005’te teslim etmesi gerekirken, son teslim tarihinden neredeyse dört yıl sonra komiteye sunmuştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da, başta İnsan Hakları Derneği olmak üzere ilgili kurumların ve kişilerin katkılarıyla, Türkiye’nin Üçüncü Dönemsel Raporu üzerine görüşlerini ve önerilerini, İngilizce olarak, 15 Ekim 2010’da komiteye sunmuştur. Komite, Türkiye’nin raporunu 2-3 Kasım 2010 tarihli 45. Oturumu’nda ele almış ve vakfımız da bu oturuma bizzat katkıda bulunmuştur. Komite “Sonuç Gözlemleri”ni 19 Kasım 2010’da kamuoyuna sunmuştur. Bu kitap “TİHV’in Raporu”nu (s. 1-110) ve İşkenceye Karşı Komite’nin “Sonuç Gözlemleri”ni (s. 111-126) içermektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.