Yayin TİHV Suruç İzlenimleri Raporu

1305
TİHV Suruç İzlenimleri Raporu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Yerinde Gözlem Raporu
Ankara
2014
Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllü psikoloğu Gülsüme Oğuz ile sosyal hizmet uzmanı Cansu Turan’ın 20’ye yakın kadın sivil toplum örgütünden 133 kadının oluşturduğu “Barış İçin Kadın Girişimi” ile 3-6 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirdikleri Suruç ziyareti izlenim raporu yayınlandı. Ziyaret ile Kobane ve Suruç’ta yaşananlara ilişkin öncelikli olarak genel bilgilerin verildiği raporda, Kobanelilerin yaşadığı savaş travması ve nedenleri, bu travma ile baş etme yolları ele alınıyor. Raporda ayrıca gerek yaşanan çatışma ortamında gerekse barış ortamının tesisinden sonra yapılması gerekenlere ilişkin önerilere de yer verilmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.